FELIRATKOZÁS A HÍRLEVÉLRE

Belépés

Facebook regisztráció / belépés:

Általános Felhasználási Feltételek

Preambulum

A www.grundo.hu közösségi vásárlási portál, továbbiakban weboldal egy hirdetési felület, melyen szerződött partnerei tulajdonát képező termékeit és/vagy szolgáltatásait hirdeti regisztrált felhasználói és online vagy offline hirdetés keretében elért magánszemélyek és cégek részére. A www.grundo.hu weboldalt üzemeltető DVP Trade Kft, továbbiakban szolgáltató minden az oldalon hirdető partnercéggel szerződésben áll, a Felhasználók,Vásárlók és a partnercég között közvetítői szerepet tölt be.

Szolgáltató elérhetővé teszi az adott termékre vonatkozó rendelkezésére álló valamennyi információt, az adott termék forgalmazójával együtt. A termékek bemutatása kizárólag tájékoztató jellegű, a termék forgalmazója vagy gyártója által közölt adatokon alapul, melyre tekintettel annak pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért, és az ezek hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.
A Szolgáltató törekszik arra, hogy Szerződött partnerei között csak megbízható partnerek szerepeljenek, azonban a Szolgáltatás jellegéből adódóan a partnerei által elérhetővé tett információkért és a partnerek magatartásáért semmilyen felelősséget nem vállal.

Szolgáltató tájékoztatja továbbá a Felhasználót, hogy a honlapon elérhető Ajánlatok vonatkozásában a Szolgáltató szerződött partnerei szerződést kötöttek és megbízták Szolgáltatót, hogy nevükben a jelen ÁFF alapján a Szolgáltatások értékesítésének elősegítsége céljából  ajánlataikat, hirdetéseiket megjelenítse, így a jelen ÁFF-ben foglalt, szerződött partnerekre vonatkozó ajánlatokat, rendelkezéseket a Szolgáltató, mint az egyes szerződött partnerek meghatalmazottja teszi közzé.

Mindezek alapján a jelen ÁFF alapján és tartalma szerint szerződés a Szerződött partner és a Felhasználó között jön létre. A megrendeléssel a Felhasználó elismeri, hogy az ÁFF –ben írtakat elolvasta, megértette, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az ÁFF ezen felül tájékoztatást nyújt a honlap működéséről a honlap azon látogatói számára is, akik nem válnak Felhasználóvá.

 

I. Általános

Jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: ÁFF) a DVP Trade Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2049 Diósd Ipar utca 10. , cégjegyzékszám: 13 09 194031

, adószáma: 26363431-2-13, Nyilvántartásba vevő cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága,elérhetőségek: ugyfelszolgalat@dvpshop.hu, +36 21 2000 211, rövidítetten: DVP Trade Kft., továbbiakban: Szolgáltató), illetve a kizárólagos tulajdonában lévő, ”grundo.hu” elnevezésű internetes portál (továbbiakban: Weboldal) által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Felhasználó (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

A Weboldalunkhoz való csatlakozás, az azon történő böngészés, vagy a Weboldal bármely alkalmazásának, vagy szolgáltatásának használata, a Weboldalon, illetőleg azon keresztül történő tranzakciók lebonyolítása során jelen ÁFF rendelkezései irányadóak, amelyeket Ön a Weboldal használatával elfogad (Megállapodás). Jelen Megállapodás Ön és a DVP Trade Kft. között jött létre.

Jelen Általános Felhasználási Feltételek 2021.10.07. napján léptek hatályba. A DVP Trade Kft. fenntartja magának a jogot az ÁFF egyoldalú módosítására. A felhasználó a DVP Trade Kft-vel létrejött Megállapodást az ugyfelszolgalat@dvpshop.hu e-mail címre küldött írásbeli nyilatkozattal bármikor felmondhatja.

A megrendelés leadása nem minősül szerződésnek, a teljesítésig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. A megrendelés teljesítéséért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, amennyiben az adott szolgáltatás időközben nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató jogosult a megrendelést visszautasítani. Felek közötti szerződés a kupon megvásárlásával vagy utánvétes vásárlási mód esetén a megrendelés visszaigazolásával jön létre.

Fogalmak

Vásárlás: a Szolgáltatás igénybevétele a Megveszem gombra kattintva
Regisztráció: felhasználói fiók létesítése, az egyszerűbb vásárlási folyamat céljából
Szerződött partner vagy Vállalkozás: a honlap által közzétett akciós ajánlatok biztosítója, tulajdonosa 
grundo  ár: A termék vagy szolgáltatás bruttó végfelhasználói ára.
Eredeti ár: Az ajánlat megjelenésekor az ajánlat tárgyának lista/tarifaára.
Vásárlások száma: Az adott ajánlatból aktuálisan értékesített mennyiség.

II. Regisztráció

A Weboldalon a megrendelés regisztrált felhasználóknak és regisztráció nélkül is elérhető. A regisztráció során az adatlap kitöltésekor egy valós e-mail cím és egy választott jelszó megadása, továbbá néhány – a megrendelések teljesítéséhez szükséges – adat kitöltése szükséges.

A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A hibásan rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, az „Profilom” menüpontban van lehetőség. Aktív rendelést érintő adatok módosítására az Ügyfélszolgálati telefonszámokon, vagy központi e-mail címünkön van lehetőség abban az esetben, ha a rendelés teljesítését a Szolgáltató még nem kezdte meg.

Az Ügyfél az oldalra való regisztrációval, illetve a hírlevélre való feliratkozással elfogadja, hogy a Szolgáltatónak joga van Őt e-mail-en keresztül elérni.

III. Vásárlás

A vételár mindig a kiválasztott termék vagy szolgáltatás (kupon) mellett feltüntetett összeg, mely a termék vagy szolgáltatás teljes ára, amit esetleges szállítási költségen kívül semmi egyéb nem terhel. Az esetleges szállítási költség minden esetben az adott terméket hirdető cég által meghatározott összeg, melyről a megrendelési folyamat során, a megrendelés elküldése előtt ügyfél értesül.

A Weboldalról megrendelhető szolgáltatások árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt szolgáltatások vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldalra, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő árára, akkor a Szolgáltató nem köteles a kupont hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

A megrendelést a Szolgáltató Weboldalán keresztül regisztrált Ügyféltől és regisztráció nélkül csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

Az Ügyfél a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Felhasználási Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Szolgáltató szerződött partnercégek termékeit és szolgáltatásait hirdeti, Ügyfél számlát az akció kiírójától köteles kapni, mely lehet papír alapú vagy elektronikus számla is. Ügyfél elfogadja az e-számlát.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Weboldalon, az ajánlat megvásárlására nyitvaálló időtartamot annak lejárata esetén legalább 24 órával, akár több alkalommal is meghosszabbítsa.

IV. Szállítási és fizetési feltételek

A grundo.hu kupon biztonsági nyomtatással készült értékcikk, amivel a kuponon feltüntetett szolgáltatást lehetséges kedvezményesen megvásárolni. A kuponon minden esetben szerepel annak teljes áru és kedvezményes értéke, lejárati ideje és a beváltással kapcsolatos egyéb információk tudnivalók. A kupon lejártát követően annak beváltására nincsen mód. Amennyiben egy termék megrendelése utánvételes fizetéssel történik Szolgáltató nem köteles kupont küldeni, elegendő a megrendelés visszaigazolása e-mailben, mely minden adatot tartalmaz.

A vásárlás kiegyenlítése utánvéttel is lehetséges, a megrendelés tárgyát képző termék kiszállításakor a futárnak, illetve átvételi ponttal rendelkező partnerek esetén, a helyszínen készpénzben. Átvételi ponttal rendelkező partnerek a megrendelt termék/szolgáltatás teljesítéséhez kérhetik a vásárló kuponját.

Az ajánlatokat a kellő mennyiségű (minimum ajánlat) elérése esetén a meghirdetett időben zárjuk. Amennyiben az adott ajánlat során nem érkezik a minimum ajánlati mennyiségnek megfelelő számú ajánlat, az ajánlat érvénytelenül zárul le, a szolgáltató az ügyfél által kifizetett tejes összeget visszatéríti.

A megrendeléseket a Szolgáltató a Weboldalon közzétett feltételekkel teljesíti.

A termék kiszállítása mindig a hirdetésben feltüntetett határidőn belül történik a Partneren keresztül. Ritka esetekben, a Partneren kívül álló okok miatt a szállítási idő megnőhet maximum 60 napra. Ilyen esetben a Felhasználó türelmét kérjük, melyet a Felhasználó jelen ÁFF elfogadásával megad. Előre fizetés esetén, 60 napon túli késedelem esetén, a Felhasználó jelzését követően haladéktalanul visszautaljuk a termék vételárát a Vásárló által megadott számlaszámra.

V. Garancia, szavatosság

Az Ügyfél által kezdeményezett jogérvényesítés minden esetben (kivéve, ha a következő pont szerint a Szolgáltató felelőssége fennáll) az Ügyfél és a Szolgáltató adott kereskedelmi partnere, vagyis a terméket vagy szolgáltatást nyújtó cég között lehetséges, melyben a Szolgáltató az Ügyfél kérésére közvetítő szerepet vállalhat. Minden ajánlatban feltüntetésere kerül, hogy Vásárló pontosan milyen Partneről vásárol továbbá az adott Partner elérhetőségei, saját weboldala, ha rendelkezik vele.

Szolgáltató felelősséget vállal azért, hogy a kupon a rajta megjelölt kereskedelmi partnernél az ott meghatározott feltételekkel és módon beváltható, azt a kereskedelmi partner elfogadja. Amennyiben egy megrendelés kupon nélkül, utánvétes fizetéssel történik, úgy szolgáltató nem küld kupont, a megrendelés közvetlenül a hirdetésben megjelölt kereskedelmi partnerhez kerül.

Ezen túlmenően azonban Szolgáltató nem vállal felelősséget a kuponnal vagy utánvéttel megvásárolható szolgáltatásért. Szolgáltató felelőssége nem terjed ki az Ügyfél és Szolgáltató kereskedelmi partnere között létrejött jogviszonyért. Szolgáltató nem vállal felelősséget az Ügyfél és Szolgáltató kereskedelmi partnere között létrejött jogviszonyból (szerződésből) eredő követelésekért, a szerződés teljesítéséért, annak módjáért, a szerződés tárgyáért, a szerződő felek személyéért. Ebből a jogviszonyból (szerződésből) eredően kártérítési felelősség Szolgáltatót nem terhelheti.

V./1 Kellékszavatosság

Milyen esetekben élhet Ön a kellékszavatosság jogával?
Ön a Szolgáltatásnál megjelölt Vállalkozás hibás teljesítése esetén a Vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő három hónap, de legfeljebb egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a Vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Partner nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 • Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Az Ügyfél a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 • Jótállás

Amennyiben a Vállalkozás jogszabály alapján jótállásra köteles, úgy az alábbi rendelkezések is alkalmazandók:

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatosság jogával?

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásáról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet alapján az egyes Szolgáltatásnál megjelölt Vállalkozás jótállásra köteles.

Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

 • 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
 • 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
 • 250 000 forint eladási ár felett három év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár

Jótállási igénye alapján a jogosult választása szerint

 • kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy
 •  az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a (...) nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 9/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 5. §-a alapján a Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a 15 napot meghaladja, akkor a Szolgáltató a fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.

 • Ha kiderül, hogy nem javítható a termék

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a Szolgáltató részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket 8 napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles a vételárat 8 napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

 • Ha negyedszer is elromlik a termék

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk 3 alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – ha a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket 8 napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles a vételárat 8 napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

 • Ha nem sikerül 30 napon belül kijavítani

A javítószolgálat köteles igazolható módon értesíteni a kereskedőt a termék kijavítását követő öt munkanapon belül a javítás elvégzéséről, illetve ha a termék nem javítható, akkor annak tényéről. Úgyszintén értesíteni köteles a kereskedőt a szerviz, ha a termék javítása előreláthatóan tizenöt napnál hosszabb időt vesz igénybe, vagy ha a termék javítása nem lehetséges harminc nap alatt.

Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény Szolgáltató részére való közlésétől számított 30. napig nem kerül sor, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles a vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

A 151/2003. (IX. 22.) kormányrendelet 4. §-a értelmében a jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel (számlával) érvényesíthetőek, amelynek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása.

Akár a kellékszavatossági időszak első hat hónapjáról van szó, akár a jótállás teljes időtartamáról, ha a fogyasztó által hibásnak jelzett termékkel kapcsolatban a vállalkozásnak az az álláspontja, hogy nem rejtett hibáról van szó, hanem a hibát a fogyasztó okozta például a nem rendeltetésszerű használattal, úgy a hibás teljesítési vélelem miatt ezt a vállalkozás köteles szakvéleménnyel bizonyítani. A szakvélemény kötelező tartalmi elemét a jogszabály így határozza meg:

megrendelő neve és címe;

üzlet neve és címe;

vizsgálat tárgya;

vizsgálati díj összege;

vizsgálati díj fizetésére kötelezett;

termék beérkezésének időpontja;

vásárlás időpontja;

minőségi kifogás bejelentésének időpontja;

fogyasztó kifogása;

vizsgálati módszerek;

vizsgálat megállapításai indokolással ellátva;

tájékoztatás;

Szavatosság, jótállás érvényesítése

A fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a Szolgáltató székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén közvetlenül is érvényesítheti.

 

 

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.

 

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

 

A jótállás nem érinti az Ügyfél jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

 

Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, az Ügyfél Békéltető testületi eljárást kezdeményezhet, a VIII. pontban feltüntettettek alapján.

 

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

 

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Ügyfél részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

 

 • szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Szolgáltató, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
 • rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
 • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
 • elemi kár, természeti csapás okozta.

 

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy hibás teljesítésből eredő igényét, továbbá egyéb Szolgáltatással kapcsolatos kérdéseit, észrevételeit, illetve panaszait Vállalkozás felé közvetlenül jogosult és köteles írásban (postán vagy e-mailen) vagy személyesen (Vállalkozás ügyfélszolgálatán) jelezni a Vállalkozás egyes Szolgáltatásnál megadott elérhetőségen. Felek megállapodnak, hogy Szolgáltató a hozzá esetlegesen beérkező panaszokat és bejelentéseket, kizárólag továbbítja az adott termék, illetve szolgáltatás gyártójának, illetve forgalmazójának. Szolgáltató külön felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy a Szolgáltató részére beküldött panasz nem helyettesíti a Vállalkozással szembeni igényérvényesítés jogszerű megindítását, így az elévülésre vezethet.

 

VI. Elállás, visszatérítés

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (rendelet) alapján termék adásvétele esetén úgynevezett elállási jog, illetve szolgáltatás nyújtása esetén felmondási jog  illeti meg a fogyasztó Felhasználót internetes megrendelés esetén.

A szerződéstől az Ügyfél a kupon átvételét követő tizennégy napon belül indoklás (külön magyarázat) nélkül elállhat, amennyiben a kupont még nem váltotta be. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni (e-mailben: ugyfelszolgalat@dvpshop.hu vagy postán: DVP Trade Kft, 2049 Diósd Ipar utca 10..) 14 napon belül. Ebben az esetben a kifogásolt kupon(ok) vételárát legkésőbb az elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszatérítjük. Az elállási jog gyakorlása során a kupon visszaszolgáltatásáról az Ügyfél gondoskodik, az ezzel kapcsolatban felmerült költségeket az Ügyfél viseli. Ügyfél elállási/felmondási jogát gyakorolhatja az alábbi "Elállási/felmondási" nyilatkozatminta útján vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával. Ügyfél nem köteles a mintadokumentumot felhasználni, más formát is választhat:

https://grundo.hu/upload/content/elallasi.docx

Ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a fogyasztó a felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a vállalkozás ésszerű költségeit.


Amennyiben egy kupon már beváltásra került, azaz a kedvezményes szolgáltatás igénybevételre került, vagy a termék megrendelésre került az akciót hirdető Partnernél, az esetleges elállás az adott akciót meghirdető kereskedelmi partner jogköre. Ilyen esetekben a kereskedelmi partner feltételei a mérvadóak, illetve a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabály. A pénz visszafizetése minden esetben banki átutalás útján történik.

Amennyiben a kupon beváltása bármilyen Ügyfélen kívül álló okból nem lenne lehetséges (az adott kereskedelmi partner megszűnt, a kupont nem fogadták el, stb.…) a Szolgáltató teljes felelősséget vállal, és jogos reklamáció esetén a kupon vételárát visszafizeti Ügyfélnek, ezen túlmenően azonban kártalanítási kötelezettség Szolgáltatót nem terheli. Az Ügyfélnek az e pontban meghatározott igényét a Szolgáltató ügyfélszolgálatán, az ugyfelszolgalat@dvpshop.hu e-mail címen kell 30 napon belül bejelenteni, mellékelve a visszaküldeni szánt kuponnal. Szolgáltató a kupon vételárát a kupon visszaszolgáltatását követő 14 napon belül téríti vissza. A kupon visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségeket az Ügyfél viseli. A kupon vételárának visszafizetése csak a visszafizetési kötelezettség kivizsgálása után utólag, banki átutalással történik.

Fogyasztót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi az Eladónak. Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket az Eladó 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket. A termék Eladó címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli. Eladónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Eladó visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó az Eladó által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.  Eladó jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül az Eladó a korábbi időpontot veszi figyelembe.

Elállás vagy felmondás esetén a vállalkozás a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ, NEM BEVÁLTOTT KUPONOKAT A SZOLGÁLTATÓ NEM VÁLTJA VISSZA.

VII. Szerzői jogok és védjegyek

Bármi, ami az oldalon található, beleértve az aloldalakat, a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezi, vagy az adott szerzői jog és/vagy védjegy tulajdonos kifejezett engedélyével lett felhasználva. AZ OLDAL VAGY AZ ALOLDALAK BÁRMILYEN MÁSOLÁSA, TERJESZTÉSE, KÖZVETÍTÉSE, KIHELYEZÉSE, LINKELÉSE, MÉLY LINKELÉSE VAGY MEGVÁLTOZTATÁSA A DVP TRADE KFT. ÍRÁSOS ENGEDÉLYE NÉLKÜL SZIGORÚAN TILOS. A szabályzat megszegése a szerzői jog, védjegyek vagy egyéb szellemi tulajdon megsértésének minősül, amely polgári vagy büntetőjogi felelősségre vonást vonhat maga után.

VIII. Egyebek

A Szolgáltató által üzemeltetett Weboldal biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfélt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Weboldalon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen (pl. név megváltoztatása).

A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató az Ügyfél adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el, illetve az adott Partnernek, akinek a termékét/szolgáltatását Ügyfél megvásárolta. A Szolgáltató az Ügyfél adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

Felhasználó a regisztrációval vagy megrendelésével az általános felhasználási feltételeket és adatvédelmi szabályzatban foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁFF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék.

 

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében az eljárás megindulásáról szóló értesítés részére történt kézbesítésétől számított nyolc napon belül köteles írásos, a fogyasztó igényének jogosságát és az ügy körülményeit, valamint esetlegesen a tanács döntésének kötelezésként történő elfogadását, továbbá az állításait alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait tartalmazó válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki. Amennyiben a vállalkozás megsérti együttműködési kötelezettségét, a békéltető testület értesíti a fogyasztóvédelmi hatóságot, amely az együttműködési kötelezettség megsértését jogerősen megállapító határozatában minden esetben fogyasztóvédelmi bírságot szab ki a vállalkozással szemben.

 

Szolgáltató székhelye szerinti illetékes békéltető testület:

Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.
E-mail cím: mbekelteto@pmkik.hu
Honlap cím: www.panaszrendezes.hu
L
evelezési cím: Megyei Békéltető Testület, 1364 Budapest, Pf.: 81


A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő Felek értékhatártól függően kikötik a Szolgáltató székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességét.

A Felek kifejezetten megállapodnak, hogy Szolgáltató az ÁFF változtatásának jogát fenntartja, az ÁFF legfrissebb változata a nyitólapon elhelyezett ‘Vásárlási Feltételek’ linkre kattintva érhető el. A Felek megállapodnak, hogy az ÁFF változásairól a Szolgáltató külön értesítést nem küld, és nem tesz közzé, az ÁFF aktuális állapotát a Felhasználónak kell figyelemmel kísérnie. Az adott megrendelésre a megrendelés leadásának időpontjában hatályos ÁFF rendelkezései vonatkoznak.

DVP TRADE KFT.

2021.10.07

ÁFF letöltése